English
Điều Khoản
                                                   QUY đỊNH cHUNG
Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng website này . Nếu muốn truy cập website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều khoản sử dụng mà không có ngoại lệ nào.Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website. Công ty TNHH MTV Biti’s Lào Cai – Sapaly Hotel Lào Cai là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.
                                                  TÊN KINH DOANH

Khách Sạn Sapaly Hotel Lào Cai  - Cty TNHH MTV Biti’s Lào Cai . Là công ty con và thuộc quyền quản lý của Cty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên . Tên viết tắt là Biti’s
                                       SỮ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Những thông tin và nội dung tài liệu trên những trang này – và những điều khoản, điều kiện và những miêu tả - đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý. Quyền sử dụng của quý khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do Sapaly quyết định và chấp nhận.

                                                             KHÔNG ĐẢM BẢO

Thông tin và tài liệu trong trang web này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác – đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. Sapaly  không đảm bảo tính thích hợp, tính đầy đủ hoặc tính hoàn toàn của những thông tin và tài liệu. Sapaly không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu được tải xuống từ trang web này bị nhiễm vi-rút máy tính.

                                                 MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Sapaly sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

                                                     CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin quý khách tự quyết định cung cấp cho Sapaly thông qua trang web này sẽ thuộc quyền sử dụng của Sapaly  dưới mọi lý do, mọi ý tưởng, khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật. Khi cung cấp dữ liệu của quý khách cho trang web này, quý khách thể hiện sự đồng ý việc sử dụng những dữ liệu đó. Mường Thanh sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà quí khách tự quyết định cung cấp thông qua trang web này

                                        CÁC HÀNH VI BỊ CẤM SỬ DỤNG WEBSITE
Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:
Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin).
 1. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
 2. Gây rối loạn trật tự công cộng.
 3. Các hành vi tội ác.
 4. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó.
 5. Sử dụng Website này vì mục đích thương mại.
 6. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác.
 7. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.
 8. Các hành vi mà Biti’s và các công ty thành viên cho là không phù hợp.
 9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

                                                      QUYỀN PHÁP LÝ

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này.

                                               QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT
 

Bạn không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ phải cung cấp những thông tin này.

                                               GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh của trang web đều sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Tất cả các Điều khoản sử dụng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản sử dụng này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại www.Sapalyhotel.com
MENU CHÍNH
  GÓC THÀNH VIÊN

  Đăng ký thành viên

  Quên mật khẩu

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Hot Line : +84 (214) 366 6222
  THỐNG KÊ
  • Đang online :  
  • Số lượt truy cập :  
  • Tổng thành viên :  
  WEB LINK
  Tư vấn khách hàng 24/7