English

Phòng khách sạn

Phòng Superior
1.100.000 VND
 • Số lượng: 18
 • Diện tích: 26m2
 • Tối đa: 3
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng,Hướng Núi
Phòng Deluxe
1.300.000 VND
 • Số lượng: 74
 • Diện tích: 32m2
 • Tối đa: 3
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Núi
Phòng Junior Suite
1.500.000 VND
 • Số lượng: 8
 • Diện tích: 45m2
 • Tối đa: 3
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng,Cửa Khẩu Việt -Trung
Phòng Executive Suite
1.800.000 VND
 • Số lượng: 15
 • Diện tích: 47m2
 • Tối đa: 4
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Cầu Cốc Lếu
Phòng Tổng Thống
20.000.000 VND
 • Số lượng: 1
 • Diện tích: 700m2
 • Tối đa: 5
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Thị Trấn Hà Khẩu Trung Quốc
Tư vấn khách hàng 24/7