English

Đặt phòng

Phòng trống
Loại phòng Giá phòng Số phòng Giá

Phòng Superior

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
1.100.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Deluxe

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
1.300.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Junior Suite

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
1.500.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Executive Suite

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
1.800.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại

Phòng Tổng Thống

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
20.000.000 VND
trên mỗi đêm
0 phòng còn lại
Giá này đã bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ
Tổng giá: Liên hệ để biết giá
Tư vấn khách hàng 24/7